Соколова Євгенія Виталіївна

К.т.н. доцент, заступник завідуючого кафедри з організаційно-методичної роботи

З 1986 р. до 1992 р. навчалася в Харківському авіаційному інституті ім. М. Є. Жуковського, який закінчила з кваліфікацією інженера-програміста за фахом «програмне забезпечення обчислювальної техніки й автоматизованих систем».

Свою педагогічну діяльність Є.В. Соколова розпочинає за сумісництвом у листопаді 1997 року на посаді асистента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем. З липня 1998 року змінює основне місце роботи на ХАІ. За період роботи на кафедрі розробила навчальні курси: «Комп’ютерні мережі», «Основи програмування», «Проектування програмного забезпечення для мобільних пристроїв». Постійно проводить роботу по удосконаленню курсу «Основи програмування». З початку роботи в університеті Є.В. Соколова, як здобувач, починає свою наукову діяльність та підвищує свою фахову освіту й майстерність. За цей період опубліковано більше ніж 20 наукових статей та тезисів.

Дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук захистила в 2012 за темою «Інформаційна технологія забезпечення вірогідності та актуальності даних при випробуваннях складних технічних комплексів» з спеціальності 05.13.06  «Інформаційні технології».