Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення”

Магістр за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” буде знати:

 1. Cистемні основи програмної інженерії та зміст інженерних, організаційних і допоміжних процесів життєвого циклу програмного продукту;
 2. Особливості та принципи застосування моделей життєвого циклу програмного забезпечення;
 3. Методи планування, організації та моніторингу всіх фаз життєвого циклу програмного забезпечення;
 4. Моделі і процеси управління програмними проектами;
 5. Технології та інструментарій розробки та тестування програмного забезпечення загального та спеціалізованого призначення;
 6. Методи і засоби науково-дослідницької роботи в області інформаційних технологій;
 7. Етапи і принципи управління якістю процесів розробки протягом життєвого циклу виробництва програмного забезпечення.

У європейській системі організації праці випускники аналогічних спеціальностей займають посади:

 • аналітик програмного проекту;
 • архітектор програмних систем;
 • керівник програмних проектів;
 • керівник групи розробників ПЗ;
 • розробник програмного забезпечення;
 • аналітики вимог;
 • розробник баз даних;
 •  розробник Інтернет-порталів;
 • фахівець з якості програмного забезпечення;
 • фахівець з сертифікації програмного забезпечення.

В умовах українського ринку праці типовими посадами випускника спеціальності 8.05010302 “Інженерія програмного забезпечення” крім вище зазначених є:

 • керівник IT-компанії по розробці програмних продуктів;
 • керівник відділу планування;
 • науковий співробітник в області програмної інженерії;
 • заступник директора з питань інформатизації та комп’ютеризації;
 • викладач дисциплін напрямку «Програмна інженерія» у вищих навчальних закладах.

В умовах українського ринку праці типовими посадами випускника спеціальності 8.05010302 “Інженерія програмного забезпечення” крім вище зазначених є:

 • керівник IT-компанії по розробці програмних продуктів;
 • керівник відділу планування;
 • науковий співробітник в області програмної інженерії;
 • заступник директора з питань інформатизації та комп’ютеризації;
 • викладач дисциплін напрямку «Програмна інженерія» у вищих навчальних закладах.

Магістр за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” може керувати роботами, пов’язаними з:

 1. Виявленням і специфікацією вимог замовника програмних систем;
 2. Розробкою і реалізацією архітектурних рішень програмних систем і компонент;
 3. Розробкою та інтеграцією компонент програмного забезпечення;
 4. Тестуванням і верифікацією програмного забезпечення;
 5. Консультуванням з питань інформатизації діяльності підприємства або організації;
 6. Дослідженням об’єктів і процесів програмної інженерії.