Вперше!

Молодший бакалавр інженерія програмного забезпечення в національному університеті!

Запрошуємо випускників середньої школи отримати вищу освіту за початковим рівнем (коротким циклом) та здобути кваліфікацію молодшого бакалавра за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення.

Як вступити?

Для вступу необхідно успішно скласти ЗНО з української мови та літератури та предмету на вибір: математика, іноземна мова чи фізика.

КОНКУРСНИЙ БАЛ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ЗА ФОРМУЛОЮ:

 КБ = К1·П1 + К2·П2 + КА·А,

 де    П1П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, за шкалою від 100 до 200 балів. Таблиця для переведення балу документа про повну загальну середнью освіту в шкалу 100-200 – додаток 5 Правил прийому.

Величини вагових коефіцієнтів К1, К2, К А дивись у додатку 15 Правил прийому.

Таким чином, формула має вигляд:

КБ = 0,4 · П1 + 0,5 ·П2 + 0,1 ·А.

Більше інформації щодо вступу – тут.

Чому навчатимуть?

Молодший бакалавр інженерія програмного забезпечення термін навчання – 1 рік 10 місяців. Випускники складають  кваліфікаційний іспит зі спеціальності та отримують диплом ступеню молодший бакалавр установленого зразку.

Студенти отримають знання, уміння та навички, необхідні для роботи в ІТ галузі. Протягом майже двох років вони вивчатимуть:

 • Математичний аналіз та лінійну алгебру,
 • Іноземну мову,
 • Основи програмної інженерії,
 • Основи програмування,
 • Програмування мовою С#,
 • Візуальне програмування,
 • Дискретну математику та дискретні структури,
 • Архітектуру комп’ютера,
 • Людино-машинну взаємодію,
 • Основи спільної роботи в ІТ,
 • Програмування мовою Java,
 • Об’єктно-орієнтоване програмування,
 • Бази даних,
 • Комп’ютерні мережі та HTML,
 • Аналіз вимог до ПЗ,
 • Якість ПЗ та тестування,
 • Архітектуру та проектування програмного забезпечення .NET,
 • Комп’ютерну графіка з OpenGL,
 • Інформаційні технології розробки програмного забезпечення,
 • Об’єктно-орієнтоване програмування на Java,
 • Скриптові мови програмування для WEB,
 • Операційні системи,
 • Економіку IT проектів,
 • Міжнародні стандарти і менеджмент проектів програмного забезпечення.

Також всі студенти обов’язково щорічно проходять практику в ХАІ та ІТ компаніях міста.

Хто навчатиме?

Викладачі кафедри інженерії програмного забезпечення – висококваліфіковані професіонали з багаторічним досвідом викладацької роботи в національному університеті, які навчають студентів рівню бакалавр та магістр. Лекції, практичні та лабораторні заняття проводяться в цікавій формі з використанням сучасних технічних засобів та індивідуального підходу до кожного студента.

Де працювати потім?

Випускники, які отримують диплом молодшого бакалавра зі спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення отримають можливість працевлаштування в провідних ІТ компаніях Харкова, як кваліфіковані фахівці на посади: 

Junior C++ Developer, 

Junior C# Developer, 

Junior .NET Developer, 

Junior Unity3D Developer, 

Junior Java Developer, 

Junior Manual QA Engineer, 

Junior Automation QA Engineer. 

Продовження освіти

Власники диплому молодшого бакалавра мають можливість продовжити освіту та отримати дипломи бакалавра, а потім магістра.

Наша кафедра допоможе Вам стати справжніми професіоналами з інженерії програмного забезпечення.

ІТ світ чекає саме на тебе!