Лучшев Павло Олександрович

к.т.н., доцент, куратор 657п

У 1995 році закінчив Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського з кваліфікацією інженера-програміста за фахом «програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем»
З 1995 по 1998 р навчався в очній аспірантурі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». Після закінчення аспірантури і по теперішній час викладач кафедри. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Інформаційна технологія автоматизації випробувань систем електропостачання космічних апаратів» (спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології) захистив в 2009 р
Має 35 наукових та навчально-методичних публікацій. В рамках науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, брав участь в розробці програмного забезпечення для автоматизації випробувань системи електропостачання КА «Мікросупутник», «EgyptSat-1», «Січ-2».
Викладає дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Архітектура і проектування програмного забезпечення», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Алгоритми і структури даних».