Кіріленко Олена Георгіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри програмної інженерії, виконує обов’язки  заступника декана заочного факультету, керує методичним відділом лабораторії проектування та впровадження засобів дистанційного навчання.

З 1972 р. до 1978 р. навчалася в Харківському авіаційному інституті ім. М. Є. Жуковського, який закінчила з кваліфікацією інженера-електромеханіка за фахом системи автоматичного керування ЛА.

Дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата педагогічних наук захистила в 2007 р. за темою «Педагогічні умови підготовки викладачів вищих технічних навчальних закладів до організації дистанційного навчання» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 1980 р. до сьогодення працювала в Харківському авіаційному інституті:

1980 р. – 1983 р.  – інженер з наладки ЕОМ, обчислювальній центр ХАІ;

  • 1984 р. – 1993 р. системний програміст, обчислювальній центр ХАІ;
  • 1994 р. – 1996 р.  – начальник обчислювальній центру 3 факультету;
  • 1996 р. – 2007 р. – старший викладач кафедри програмного забезпечення  комп’ютерних систем;
  • 2007 р. -¸ 2012 р.  – доцент кафедри програмної інженерії.

Починаючи з 1997 р. до сьогодення виконує обов’язки  заступника декана заочного факультету Має 39 наукових та навчально-методичних публікацій. Викладає  навчальні дисципліни: «Людино-машинний інтерфейс», «Групова динаміка і комунікація» зі студентами 6 факультету; «Інформатика та застосування ЕОМ в психології», «Вступ в інформатику та методика викладання інформатики», «Сучасні інформаційні технології в перекладі» зі студентами 7 факультету.