Резуненко Олександр Олександрович

Старший викладач кафедри

Закінчив факультет СУЛА ХАІ в 1981 р.
З 1981 по 1990 р. Працював у ВЦ ХАІ в посадах
інженера-програміста, ст. інженера-програміста,
керівника групи програмного забезпечення машинної графіки. За період роботи в групі машинної графіки вивчив і освоїв роботу з сучасними програмними і технічними засобами; брав активну участь у їх модернізації та адаптації для впровадження в навчальний процес; надавав постійні консультації студентам, аспірантам та викладачам щодо практичного застосування засобів машинної графіки в навчальному процесі та науково-технічної діяльності.
З 1990 по 1999 р. працював у ВЦ 6-го факультету на посаді провідного спеціаліста з комп’ютерної техніки.
У період з 1993 р. по 1999 р. брав безпосередню участь у створенні та адмініструванні перших локальних обчислювальних мереж в навчальному центрі CAD / CAM / CAE ХАІ, навчальних комп’ютерних аудиторіях головного корпусу, навчального корпусу К-2, імпульсного корпусу та навчальному класі деканату іноземних студентів університету.
З 1994 р. по 1999 р. без відриву від основної роботи працював за сумісництвом на кафедрі № 605 на посаді асистента, потім ст. викладача, впроваджуючи досвід створення та експлуатації комп’ютерних мереж в навчальний процес.
З 1999 р. працює на посаді ст. викладача кафедри № 603 «Програмного забезпечення комп’ютерних систем». Читає курси лекцій «Розподілені системи та мережі ЕОМ», «Проектування та експлуатація мереж ЕОМ» і «Сучасні технології розробки мережних додатків і програм» для студентів 4 і 5 курсів спеціальностей 7.080403 і 8.080403 денної та заочної форми навчання. Бере активну участь у науково-технічних роботах по автоматизації навчального процесу в ХАІ, що проводяться на кафедрі № 603, організатор і викладач факультативного курсу для студентів «Основи об’єктно-орієнтованого програмування на мові Java». З 2007 року є відповідальним на факультеті за співпрацю між ХАІ та компанією Microsoft в рамках навчальної програми Microsoft Developer Network Academic Alliance. MSDN AA – програма співпраці для вищих навчальних закладів, завдяки якій ВНЗ можуть використовувати в освітньому процесі найсучасніші продукти та технології корпорації Microsoft при мінімальних фінансових витратах. Програма адресована навчальним закладам, які мають ліцензією на навчання технічним спеціальностям і призначена винятково для навчальних та дослідницьких цілей.
Є автором методичних посібників для студентів:
1. Геометрично орієнтовані алгоритмічні мови.
2. Методичний посібник з виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розподілені системи та мережі ЕОМ».
3. Методичний посібник з виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та експлуатація мереж ЕОМ».
4. Методичний посібник з виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування та експлуатація мереж ЕОМ».