Пудовкіна Лариса Федорівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Інженерія програмного забезпечення».

З 1972 р. після закінчення Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю системотехніка працює в «ХАІ».
У 1988 р. в Інституті кібернетики АН УРСР захистила дисертацію за спеціальністю 05.13.11 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем і машин» і їй була присуджена вчена ступінь кандидата технічних наук.
З 1988 р. працює старшим викладачем на кафедрі, в 1994 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри інформатики і програмного забезпечення комп’ютерних систем.
Для спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» підготувала за трьома професійно-орієнтованих дисциплін програми для очної та заочної форми навчання, а також для факультету другої освіти (на базі першого). Це програми курсів «Системне програмування та операційні системи», «Технологія програмування та створення програмних продуктів», «Надійність програмного забезпечення»
В даний час для напряму «Програмна інженерія» провідний лектор по курсам, які відносяться до циклу технологіїпрограмування, а саме «Аналіз вимог до програмного забезпечення» і «Проектний практикум».
Постійно керує курсовим проектуванням, виконанням випускних робіт бакалаврів, дипломних проектів спеціалістів та дипломних робіт магістрів.
Має 33 наукових і навчально-методичних публікацій, є співавтором одного авторського свідоцтва на винахід.