Нарожний Віталій Васильович

к.т.н., доцент, доцент каф. 603, заступник завідуючого кафедри з навчально-методичної роботи

З 1990 по 1996 рр. навчалася в Хакрківському авіаційному інституті “ХАИ” на факультеті систем управління літальними апаратами.

З 1996 р – аспірантура, а потім викладацька робота на кафедрі 302 – інформаційних управляючих систем в ХАІ.

В 2000 р – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

З 2003 р – отримав вчене звання доцент.

З 2016 року працює доцентом кафедри 603 – Інжернерії програмного забезпечення.